Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Otevření rybníka

Otevření rybníkaDatum konání:
4.7.2015

Otevření rybníka v Zahnašovicích

Odpoledne v sobotu 4.7.2015 proběhlo slavnostní otevření revitalizovaného rybníka. Bylo tím naplněno mnohaleté úsilí a snaha představitelů obce a Rybářského spolku Zahnašovice o jeho obnovu. Jeden z cílů, který jsme si při založení spolku dali, byl bezezbytku naplněn. Cesta to nebyla jednoduchá, ale o to byla radost z tohoto slavnostního okamžiku větší. Snažili jsme se pro občany Zahnašovic připravit pěkné odpoledne s posezením v krásném prostředí. Chtěli bychom poděkovat členům SDH Zahnašovice, kteří nám pomohli nejen se závlahou nasazeného travního porostu v období sucha v jarních měsících, ale především s přípravou velkého stanu, který v slunečném počasí posloužil jako dobrý úkryt před ostrým sluncem.

Byli jsme velmi potěšeni, když v 15:00 hodin začaly k rybníku proudit zástupy lidí. Účast spoluobčanů byla velká a všechny nás mile překvapila. Oficiální zahájení provedl předseda spolku Vlastimil Bucňák. V krátkosti shrnul historii celého projektu a připomněl úskalí trnité cesty k jeho realizaci. Následovalo poděkování všem důležitým aktérům za jeho realizaci. Firmy ARVITA P spol. s r.o., Ing. Vladimír Legát – projektová a inženýrská činnost, INNOVA s.r.o., Rovina, a.s., to byly ty hlavní při zabezpečení projektu, řízení dotačních titulů a vlastní stavební realizaci. Otevření se účastnila za firmu Arvita P Ing. Hedvika Psotová, která popřála rybníku šťastnou a smysluplnou budoucnost. Nejdůležitějším a hlavním okamžikem oficiální části bylo poděkování vedení obce v čele se starostou Drahomírem Jurou a místostarostou Františkem Němcem. Bez těchto dvou lidí a zejména p. Němce, bez jejich nesmírného zapálení pro celou věc, by otevření nového rybníka nebylo možné. Za to jim patří opravdový a upřímný dík. Bylo logické, že tito dva měli tu čest slavnostně odemknout vody nové nádrže připraveným symbolickým klíčem.

Následoval další program v podobě pohádkového lesa pro děti. Členové kulturního výboru připravili vskutku nádhernou procházku místním biocentrem. Hned na okraji lesíka čekal na ty nejmladší, ale i dospělé vodník s vodní vílou, kteří je uvedli na trasu plnou překvapení. Šípková Růženka a princ Filip měli za úkol převézt děti po chodeckém laně. Dále procházka pokračovala přes Popelku a její nevlastní sestru Doru. Přebírání hrášku s čočkou mohlo přinést odměnu v podobě drobných sladkostí, které Dora taktéž do ošatky přidala. V lese nemohla chybět Karkulka s babičkou. Trasa zavedla přítomné i na malou mýtinku, kde pomáhali Vilíkovi a Máji sbírat nektar z květů. Za to následovala přítomným taktéž sladká odměna. Na konci celé pohádkové trasy se se všemi účastníky rozloučil Šášula, který jim věnoval nafukovací balonky a malý dárkový balíček. Akce vskutku vydařená. Možná za rok znovu….??? Velké poděkování patří všem pořadatelům a účinkujícím, kteří v dusném horku museli v pohádkových kostýmech trpět žár horkého odpoledne. Patří jim za to náš obdiv.

Závěrem bych chtěl poděkovat hlavním sponzorům celého dopoledne a to Rybářskému spolku Zahnašovice, Ing. Dvořákovi, společnosti Doubrava, s.r.o., kteří se postarali o bohaté občerstvení v podobě chlazeného piva, limonád a výborně grilovaného selete         


Návštěvnost stránek

244435