Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Hon na drobnou zvěř

Hon na drobnou zvěřDatum konání:
21.12.2013

Společný hon pořádaný MS Doubrava Zahnašovice na drobnou zvěř

V sobotu 21.12.2013 se uskutečnil bažantí a zaječí hon pořádaný místním mysliveckým sdružením  Doubrava Zahnašovice. Po úvodním zapsání střelců, zahřátí čajem, kávou a krátkém přátelském posezení se  všichni účastníci vypravili na průmyslovou zónu k zahájení honu. Tohoto společného honu se účastnilo 63 střelců, 12 loveckých psů, 28 honců a přátel myslivosti.

 

Následovala první leč ve východní oblasti průmyslové zóny. Zde bylo sloveno 8 ks zaječí a 7 ks bažantí zvěře. Po té následovala druhá leč v severní části honitby.

 

I tato leč přinesla hodnotný úlovek. Jelikož se den posunul k polednímu času, následovala krátká přestávka spojená s občerstvením, které přišlo všem účastníkům vhod.

 

Třetí  kruhová leč byla soustředěna do středu průmyslové zóny. Vedoucí honu vysílal střídavě vlevo a vpravo střelce a honce, kteří museli sledovat stopu závodčích. Jakmile se závodčí střetli, bylo toto oznámeno signálem borlic vedoucímu honu, který dal povel k zahájení leče. Jelikož kruh byl v průměru cca 1 km, byl zde zvuk borlic nedocenitelným pomocníkem při organizaci honu. Tato třetí leč byla nejúspěšnější a na výloži bylo spočítáno 33 ks zaječ ízvěře.

 

Čtvrtá leč se odehrála v západní části honitby v oblasti katastrálního území Všetuly. Následně se všichni odebrali zpět před obecní úřad, kde proběhl závěrečný výřad ulovené zvěře. Předseda sdružení a hospodář poděkovali všem účastníkům za úspěšný lov a celkové zhodnocení uplynulého dne. Na výřadu bylo celkem 69 ks pernaté a srstnaté zvěře. Před závěrečným "Lovu zdar" pozval vedoucí honu všechny účastníky k poslední leči do krásně vyzdobených prostor obecního úřadu.

 

Poslední leč byla v daném ohledu slavnostní a mimořádná. Jakmile se účastníci posilnili skvělou svíčkovou, uhasili prvotní žízen a odpočinuli si po mnoha nachozených kilometrech, následovalo přijetí nových adeptů do cechu Hubertova. Tento vyjímečný okamžik každého nového myslivce skvěle připravilo vedení MS Doubrava Zahnašovice v čele s jeho předsedou MVDr. Zbyňkem Miklíkem. V současné době členská základna myslivců stárne a jejich počet neustále klesá. Právě proto přijetí tří nových adeptů ze Zahnašovic je určitě příjemné a vítané pro místní sdružení. Páni Václav Bubílek, Vlastimil Bucňák a Radek Javora jistě prožili slavnostní chvíle při tomto aktu v duchu mysliveckých tradic.

 

Přijetí nových myslivců nebyl v žádném případě jediným okamžikem v duchu mysliveckých tradic. Nedlouho po té následovalo pasování  děkana Františka Cincialy na lovce dančí zvěře. Tento duchovní při působení v holešovské farnosti si našel mnoho přátel mezi zdejšími myslivci a rád se k nim, pokud to jeho čas dovolí, vrací.

 

Poslední leč pokračovala další škálou z mysliveckých tradic, jako je vyhlášení krále honu, nejlepší honec a nejlepší honkyně.

 

Vrcholem celého dne byla vskutku mimořádně bohatá tombola. Hlavní výhry - černá a srnčí zvěř nenechala žádného účastníka losování klidným.

 

Co říci závěrem. Tento den se vskutku vydařil. Příznivé počasí, bohatý úlovek, zábava v duchu mysliveckých tradic a bohatá tombola, to vše přálo k spokojenému naplnění krásného a příjemného dne.

Lovu zdar.

Více fotografií na:

http://mszahnasovice.rajce.idnes.cz/20131221_Bazanti_a_zajeci_hon

 


Návštěvnost stránek

230811